Eroare
  • Koowa plugin requires MySQLi Database Driver. Please change your database configuration settings to 'mysqli'

Imagini Conferinţa anuală a doctoranzilor în economie

_MG_5261  _MG_5270
_MG_5272
 

PROGRAMUL CONFERINŢEI

SECŢIUNEA Economie - Cibernetică şi statistică economică
Sala Virgil Madgearu
Program: joi, 13 mai 2010, orele 13,00-19,00

Moderatori:
Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
Prof. univ. dr. Emilia Ţiţan

SECŢIUNEA Contabilitate - Informatică economica
Sala de Consiliu (clădirea IN Angelescu, corpul Rectorat, etaj 2)
Program: joi, 13 mai 2010, orele 13,00-19,00

Moderatori:
Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Prof. univ. dr. Floarea Năstase
Prof. univ. dr. Ion Ivan

SECŢIUNEA Administrarea afacerilor - Finanţe
Sala Schuman
Program: joi, 13 mai 2010, orele 13,00-18,00
Moderatori:
Prof. univ. dr. Gabriela Ţigu
Prof. univ. dr. Victor Dragotă

SECŢIUNEA Economie şi afaceri internaţionale- Marketing
Sala 0319
Program: joi, 13 mai 2010, orele 13,30-19,00
Moderatori:
Prof. univ. dr. Ioan Popa
Prof. univ. dr. Carmen Bălan
Prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu

SECŢIUNEA Management
Sala 0129
Program: joi, 13 mai 2010, orele 13,00-18,00
Moderatori:
Prof. univ. dr. George Moldoveanu
Prof. univ. dr. Luminiţa Nicolescu

PARTICIPANŢI 2010

 

Participanti la Conferinta anuala a doctoranzilor 2010

 

Nr Autor principal Autor secundar Titlul lucrarii Domeniul de doctorat Anul de studiu FSE
1 Andreea Jenica Petcu Mihai Draghici ABORDĂRI ACTUALE ALE CREŞTERII PERFORMANŢELOR ORGANIZAŢIILOR PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR Administrarea afacerilor Anul I Da
2 Raluca Mariana PETRESCU Ion-Daniel ZGURA, Alina Elena BALALIA POSIBILE INFLUENŢE ALE ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE ÎN SERVICII ASUPRA IMPORTURILOR DE BUNURI ŞI SERVICII ÎN 25 DE ŢĂRI MEMBRE UE ÎN 2007 Administrarea afacerilor Anul I Da
3 Rizea Ionela Carmen Aplicarea modelului de regresie multiplă în procesul evaluării performanţelor IMM -urilor din România Administrarea afacerilor Anul I Da
4 Tita (SAVA) ANGHELUTA STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL PROCESELOR Administrarea afacerilor Anul I Da
5 Viorica Serban Feedback-ul clientilor si adevarata valoare a reclamatiilor pentru managementul cunostintelor in cazul intreprinderilor industriale Administrarea afacerilor Anul I Nu
6 Agoston Simona Capitalul relational al universitatilor romanesti Administrarea afacerilor Anul II Da
7 BALALIA ALINA ELENA PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE ALE SECTORULUI PRIVAT ROMÂNESC, PARTE A SECTORULUI PRIVAT EUROPEAN Administrarea afacerilor Anul II Da
8 Cosmina Valentina Pantilie EFECTELE CRIZEI FINANCIARE GLOBALE ASUPRA DEZVOLTĂRII IMM-URILOR Administrarea afacerilor Anul II Nu
9 Cosmina Valentina Pantilie IMPACTUL GLOBALIZARII ECONOMIEI ASUPRA DEZVOLTARII IMM-URILOR Administrarea afacerilor Anul II Nu
10 GEORGETA SORESCU Studiu privind asigurarea calităţii serviciilor prestate de laboratoarele de analize medicale din România în procesul integrării în Uniunea Europeană Administrarea afacerilor Anul II Nu
11 PITIC DIANA RESEARCHES CONCERNING THE IDENTIFICATION OF TYPES OF PROBLEMS WITHIN ROMANIAN SMES AND THEIR IMPACT ON EXCELLENCE ORIENTATION Administrarea afacerilor Anul III Nu
12 Delcea Camelia Dascalu Maria ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢELOR COMPANIILOR PRESTATOARE DE SERVICII PRIN IDENTIFICAREA POSIBILELOR CAUZE ALE EŞECULUI Cibernetica si statistica Anul II Da
13 Iulia Maries DEZVOLTAREA ŞI DISTRIBUIREA CUNOAŞTERII ÎN CADRUL COMUNITĂŢILOR DE PRACTICĂ Cibernetica si statistica Anul II Da
14 Stoenescu (Cimpoeru) Smaranda EVALUAREA RISCULUI DE CREDIT. MODELE STRUCTURALE SI MODELE TRADITIONALE Cibernetica si statistica Anul II Da
15 Madalina Nitoiu (Matei) DEZVOLTAREA REŢELEI RESURSELOR UMANE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ROMÂNIA Cibernetica si statistica Anul III Da
16 MIHAELA DUMITRASCU GESTIUNEA RESPONSABILITATII SOCIALE IN GUVERNANTA CORPORATIVA Contabilitate Anul I Da
17 ANGHEL (ILCU) Elena Roxana Cadru conceptual privind auditul de sustenabilitate / Sustainability Audit Reporting Framework Contabilitate Anul II Da
18 CIORA COSTIN RENTABILITATEA TOTALA A ACTIONARILOR CA INSTRUMENT DE MASURARE A VALORII CREATE Contabilitate Anul II Da
19 Claudia-Maria Bobe VALURILE DE FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII. ROLURI, MOTIVAŢII, MODELE ŞI SPECIFICUL FIECĂRUI VAL Contabilitate Anul II Da
20 Ionel JIANU Liviu GEAMBASU VALOAREA JUSTĂ - DE LA TEORIE ABSTRACTĂ LA REALITATE PRACTICĂ Contabilitate Anul II Da
21 Mihaela MOCANU Iancu Octavian IONESCU INDEPENDENTA SI RATIONAMENT PROFESIONAL – ELEMENTE-CHEIE PENTRU ATINGEREA, MENTINEREA SI IMBUNATATIREA PROFESIONALISMULUI IN AUDITUL FINANCIAR Contabilitate Anul II Da
22 Vlad Iordache Managementul calităţii şi diminuarea riscului Contabilitate Anul II Da
23 Botica Alexandru Particularitati teoretice privind auditul bancar Contabilitate Anul III Da
24 Romanescu Doinita Ladaru Georgiana Raluca CONTABILITATEA MANAGERIALĂ A COSTURILOR DE MEDIU Contabilitate Anul III Da
25 DANIELA BUNEA DOREL AILENEI MOBILITATEA TERITORIALĂ A LUCRĂTORILOR – CONDIŢIE ESENŢIALĂ A EFICIENTIZĂRII PIEŢEI MUNCII DIN ROMÂNIA Economie Anul I Da
26 Bajan Irina Florentina Educatia si piata muncii - tranzitia de la scoala la munca activa Economie Anul II Da
27 Georgiana Balaban Denis Vintu Testarea nonliniaritatii Curbei Phillips. Implicatii pentru politica monetara Economie Anul II Da
28 Ghitiu-Bratescu Alexandru Suciu Marta Christina METODELE DE BENCHMARKING ALE CAPITALULUI INTELECTUAL POSIBIL A FI APLICATE ŞI ÎN ORGANIZAŢIILE DIN ROMÂNIA Economie Anul II Da
29 Herman Radu TECHNICAL PROGRESS AND FIRM’S PERFORMANCE: A PRESENTATION OF SOME RECENT STUDIES AT A MICROECONOMIC LEVEL Economie Anul II Da
30 Ioana Moldovan - ESTE DEZVOLTAREA FINANCIARĂ UN STIMULENT PENTRU CREŞTEREA ECONOMICĂ ÎN ORICE CONDIŢII ? Economie Anul II Da
31 Ladaru Georgiana Raluca Romanescu Doinita INOVAREA – VECTOR DE CREŞTERE A COMPETITIVITĂŢII PE FILIERA DE PRODUS Economie Anul II Da
32 LAURA ZAVLOSCHI-DUNĂREANU (TIMOFEI) Managementul cunoştinţelor în firmele de avocatură moderne Economie Anul II Da
33 LEFTER(SZTRUTEN)GINA GILET CIUCHETE STELA GEORGIANA PERFECTIONAREA ACTIVITATII HOTELIERE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE /IMPROVING HOTELS ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT Economie Anul II Da
34 Lupu Adriana Mihai Talvan Lucica Magdalena Conflicte sau complementaritati intre politica fiscala si monetara Economie Anul II Nu
35 Negotei Ioana-Alina Georgiana Balaban Analiza Dezechilibrului Regional pe Piaţa Forţei de Muncă din România Economie Anul II Da
36 Suzana Elena Chiriac Alexandru Ghiţiu Brătescu OPORTUNITĂŢILE OFERITE DE GLOBALIZARE PENTRU CREAREA DE REŢELE SOCIALE BAZATE PE TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE Economie Anul II Da
37 ZAVLOSCHI-DUNAREANU (TIMOFEI) LAURA Managementul cunostintelor in firmele de avocatura moderne Economie Anul II Da
38 Anca Ionete Europa 2020: strategie economica reala sau sperante desarte? Economie si afaceri internationale Anul I Da
39 Andrei Iosef Schwartz IMPACTUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR ASUPRA DECIZIILOR DE AMPLASARE INDUSTRIALĂ Economie si afaceri internationale Anul I Da
40 Andrei Iosef Schwartz Strategia de amplasare a firmei şi fenomenul ""telework"" Economie si afaceri internationale Anul I Da
41 Camelia Stejar (Pricopie) TRANSFORMĂRI ÎN INTERNAŢIONALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR Economie si afaceri internationale Anul II Da
42 Cristian Radu Birau Andrada Busuioc REINVENTAREA ROLULUI RISCULUI NATURAL ÎN INVESTIŢIILE INTERNAŢIONALE Economie si afaceri internationale Anul II Da
43 Ioana Nitulescu Nela Ramona Ichim PARTICIPAREA LA FLUXURILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE A STATELOR UNIUNII EUROPENE Economie si afaceri internationale Anul II Da
44 Alina-Cristina VOEVOZEANU (SPIRIDON) Elena-Adela UNGUREANU MASURILE GUVERNAMENTALE DE COMBATERE A CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE IN ROMANIA Finante Anul I Da
45 GIBA ADRIANA IMPACTUL CRIZEI ASUPRA INSTITUŢIILOR FINANCIARE. DE LA OBSESIA CREŞTERII LA LIMITAREA PIERDERILOR Finante Anul II Da
46 Leonte Alexandru Analiza impuls-raspuns intr-un cadru DSGE simplu Finante Anul II Da
47 Liviu Gabriel Geambasu Ionel Jianu ASPECTE PRIVIND INVESTIŢIILE STRĂINE PE PIAŢA DE CAPITAL. STUDIU DE CAZ: BURSA DE VALORI BUCUREŞTI Finante Anul II Da
48 Tiberiu Stoica Modele econometrice de tip sistem in contextul crizei actuale Finante Anul II Da
49 Adam ALTĂR – SAMUEL Alin – Cristian JOI ROLUL SERVICIILOR WEB ÎN CONSTRUIREA WEB-ULUI SEMANTIC Informatica economica Anul I Da
50 Anda Velicanu Arhitecturi software ce asigura performanta sistemelor informatice dintr-o organizatie Informatica economica Anul II Da
51 Cristian CIUREA Camelia DELCEA SISTEME COLABORATIVE – CARACTERISTICI ŞI IERARHIZARE Informatica economica Anul II Da
52 Dascalu Maria-Iuliana Delcea Cameilia METODE INOVATIVE DE CREARE DE CUNOŞTINŢE: TEORIE ŞI PRACTICĂ Informatica economica Anul II Da
53 Diosteanu Andreea Smeureanu Alexandru, Cotfas Liviu Adrian WEB SEMANTIC Informatica economica Anul II Da
54 Laura Popescu PROCESUL DE EVALUARE A RISCULUI LA ACORDAREA DE CREDITE DIN PERSPECTIVA NOII ECONOMII Informatica economica Anul II Da
55 Alexandra Caldararu Managementul bazat pe cunostinte in companiile farmaceutice Management Anul I Da
56 Marian NICA Dezvoltarea capacitatii de evaluare a politicilor publice in Romania Management Anul I Da
57 VALENTINA-TEREZIA SEGARCEANU (CIOCODAN) JOCURILE DE AFACERI APLICATE IN COMPANIILE ROMANESTI CA MASURA PROACTIVA Management Anul I Da
58 Adina Andreea Ohotă Ion Năftănăilă Six Sigma şi performanţa pe termen lung Management Anul II Da
59 Cioana Georgiana Naftanaila Ion CONFLICTS AND COMPATIBILITIES IN THE PRIORITIES AXES IN THE ARCHITECTURE OF THE PRODUCTION SYSTEMS Management Anul II Da
60 CIOCÂRLAN-CHITUCEA ALINA POPESCU DANIELA OANA DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ŞI PERFORMANŢELE ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA Management Anul II Da
61 CIOLAC CAMELIA ELENA - ANALIZA MANAGEMENTULUI INVESTITIILOR IN IT IN DOMENIUL FINANCIAR BANCAR Management Anul II Da
62 CRUCERU RALUCA SIMA GEORGIA-MIHAELA INTERVENTII IN RETENTIA PERSONALULUI Management Anul II Nu
63 Doru Cristian Coretchi Rolul Parteneriatului Public Privat la nivelul Uniunii Europene si provocările la nivelul pieţei din România in contextul crizei economice internaţionale Management Anul II Da
64 Georgiana Cioana Andreea Cetateanu MANAGING NEW PRIORITIES: THE CSR OF COMPANIES IN THE FOOD INDUSTRY Management Anul II Da
65 Grosu Marian Adrian WHY GREAT ORGANIZATIONS GROW LEADERS DURING MERGERS AND ACQUISITIONS LED TIMES OF CHANGE Management Anul II Da
66 Hotaran Ilinca Naftanaila Ion CARTOGRAFIEREA COMPLEX Management Anul II Da
67 Munteanu Sebastian Madalin Managementul proiectelor sportive Management Anul II Da
68 Oprea Ioana Aurelia Modele de evaluare a riscului de credit Management Anul II Da
69 Sima Mihaela-Georgia Cruceru Raluca DIAGNOSTICAREA FIRMEI PRIN INTERMEDIUL AUDITULUI TEHNOLOGIC – STUDIU DE CAZ Management Anul II Nu
70 Alexandra Perju RE Marketing Anul I Da
71 AVRAM EMANUELA MARIA Rolul si importanta marketingului in educatia universitara Marketing Anul I Da
72 Corina SERBAN Ivona STOICA PARTICULARITĂŢI PRIVIND MODELAREA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI ÎN MARKETINGUL SOCIAL ONLINE: MODELUL INTEGRAT (I-CHANGE MODEL) Marketing Anul I Da
73 GRIGORE GEORGIANA FLORENTINA BALAN DIANA RESPONSABILITATEA SOCIALA CORPORATISTA SI AVANTAJUL COMPETITIV Marketing Anul I Da
74 Iconaru Claudia Macovei Octav Ionut CÂŞTIGAREA UNUI AVANTAJ COMPETITIV PRIN POZIŢIONAREA ÎN MOTOARELE DE CĂUTARE: O ANALIZĂ A TEHNICILOR DE OPTIMIZARE A MOTOARELOR DE CĂUTARE UTILIZATE DE COMERCIANTII ONLINE Marketing Anul I Da
75 NEMOIANU Estera-Laura LANGA Claudia-Adriana Sectorul constructiilor din Romania fata in fata cu dezvoltarea durabila din perspectiva marketingului strategic Marketing Anul I Da
76 Patricia Zegreanu Mobile marketing - o abordare teoretica Marketing Anul I Da
77 Anca-Daniela VLADOI ACTIVITATEA DE MARKETING IN INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA Marketing Anul II Da
78 Laura Daniela Tanase (Rosca) Gradul de educatie financiara la romani Marketing Anul II Da
79 Marius Rusescu Andrei Canda REŢELELE SOCIALE UTILIZATE ÎN VEDEREA PROMOVĂRII EVENIMENTELOR DE MARKETING Marketing Anul II Da
80 PANTEA Carmen INSTRUMENTE DE MARKETING ONLINE UTILIZATE DE COMPANIA BLUE AIR Marketing Anul II Da
81 VLADOI Anca-Daniela ACTIVITATEA DE MARKETING IN INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA Marketing Anul II Da
 

Program conferinta anuala a doctoranzilor in economie

 

Prelungire termen transmitere lucrari conferinta doctoranzilor

Dorim sa va aducem la cunostinta faptul ca prima activitate din cadrul proiectului la care dvs sunteti convocati sa participati este Conferinta anuala a doctoranzilor in stiinte economice. Aceasta activitate se inscrie in obiectivul specific al proiectului: "imbunatatirea capacitatii doctoranzilor de a disemina rezultatele cercetarii prin sprijinul acordat pentru dezvoltarea competentelor doctoranzilor de valorificare a cercetarii prin publicare si participare la manifestari stiintifice".

II INVITAM SA PARTICIPE LA CONFERINTA NOASTRA ATAT PE DOCTORANZII BENEFICIARI DIN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI, CAT SI PE CEI DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA.

In acest sens, echipa proiectului a extins termenul la care dvs veti transmite articolul dvs, FARA A MAI TRANSMITE UN ABSTRACT IN PREALABIL, pana la data de 10 mai 2010.

Va invitam să participati cu lucrări din tematica aferentă domeniului dvs de cercetare doctorală. Sunt acceptate atât lucrări teoretice, cât şi studii de caz, sau cercetări empirice. Informatii referitoare la modalitatea de redactare a articolului si formularul online de inregistrare si transmitere a lucrarii le gasiti pe site-ul proiectului www.doesec.ase.ro <http://www.doesec.ase.ro> . Cele mai bune lucrări vor fi publicate în Jurnalul Cercetării Doctorale în Ştiinţe Economice.

Desi termenul limita de predare a lucrarilor este relativ scurt, suntem convinsi ca veti fructifica oportunitatea de a atinge rezultatele asumate in cadrul proiectului DoEsEC atat de dumneavoastra cat si de echipa de implementare a acestui proiect.

INREGISTRARE LUCRARE.

VIZUALIZARE INREGISTRARE LUCRARE

Instructiuni redactare lucrari Conferinta doctoranzilor editia a II a

Articolele se vor redacta si in limba romana si in limba engleza.
Va rugam sa manifestaţi foarte mare grija pentru corectitudinea traducerii in limba engleza.

 


 

 
Mai multe articole..
Anunţuri
Conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni"

Va adresam invitatia de a participa la conferinta "50 ANI DE POLITICA AGRICOLA COMUNA, Un parteneriat intre Europa si fermierii europeni" care va avea loc in data de 21 Mai 2012, la ora 09:30, la sala Ronda a hotelului Intercontinental.

Invitatia de participare | Agenda evenimentului

 
DEPUNERE CERERE DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE
TERMENUL DE PREDARE AL CERERILOR DE ARONDARE LA CENTRELE DE CERCETARE ESTE 30 NOIEMBRIE 2010. Pentru doctoranzii ASE cererea se depune la sala 0425.
 
Mobilităţi

Au apărut pentru doctoranzii din Timişoara, la secţiunea Baza legislativa următoarele materiale:

Calendarul de selecłie în vederea participării la mobilităţi de cercetare

Tabel cuprinzând universităţile pentru care se pot exprima opţiuni pentru efectuarea de Mobilităţi